تکنولوژی

محیط زیست

1 از 2

دانش روز

مهندسان MIT با استفاده از آنزیم کرم شبتاب، گیاه نورانی خلق کردند.

مهندسان MIT پیشرفت زیادی در تولید گیاهانِ شبتابی کرده اند که به صورت زیستی در تاریکی می درخشند. با تزریق نانوذرات خاصی به درون برگ های گیاهِ شاهیِ آبی، تیم محققان گیاه را به شکلی تحریک کردند که برای تقریبا 4 ساعت نور می داد.
ادامه مطلب ...

این جای برخورد یک گلوله نیست. این مریخ است!

مریخ در منظومه شمسی معادل یک نوجوانی ست که لباس چریکی پوشیده است که سطحی دارد پر از بیشمار لکه و گودال که در اثر برخورد با شهاب سنگ، سیل و آتشفشات به وجود آمده اند. اما دانشمندان یک چاله ی جدید کشف کرده اند که دقیقا نمی توانند متوجه دلیل آن بشوند.
ادامه مطلب ...

ستاره شناسی

ویدیوها :

فیزیک و ستاره شناسی

تکنولوژی و محیط زیست

تکنولوژی و محیط زیست

حیوانات و گیاهان