هفت سیاره به اندازه زمین در مداری مشابه منظومه شمسی کشف شدند

ناسا

هفت سیاره با اندازه ای شبیه زمین که پتانسیل داشتن حیات دارند در مداری به دور ستاره ای کوتوله به نام Trappist-1 می چرخند، که در ۳۹ سال نوری فاصله با صورت فلکی آبریز (دلو) قرار دارند. به گفته ی ناسا هر هفت سیاره پتانسیل داشتن آب مایع در سطح خود دارند اما فقط سه تای آنها «هدف مقدس نهایی برای ستاره شناسان شکارچی سیاره» دارند چون آنها در منطقه ی زیستی قرار دارند جایی که دما سطحی می تواند آب مایع فراهم کرده و امکان حیات را به وجود آورد.

مایکل گیلون، مولف اصلی این تحقیق می گوید: «سیاره ها همه به هم نزدیک هستند و بسیار به ستاره نزدیک می باشند که خیلی مشابه ماه های نزدیک مشتری ست. با این حال ستاره هنوز کوچک است و سرد به شکلی که هر هفت سیاره دمایی معتدل دارند. این بدین معناست که آنها می توانند مقداری آب مایع داشته باشند و شاید حتی حیات روی سطح.»

کشف این هفت سیاره ی با اندازه ی نزدیک به زمین توسط تلسکوپ فضایی اسپیتزر ناسا ممکن شده است. اسپیتزر Trappist-1 را برای ۲۱ روز مورد مشاهده قرار داد و ۳۴ عبور در آن دریافت کرد و با داده هایی از تعدادی دیگر از مشاهدات موثق، آشکار ساخت که هفت سیاره در آنجا موجودند. یافته ها در نشریه ی نیچر (طبیعت) چاپ شده است.

لینک مقاله نیچر

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.