کوه یخ لارسن C تا چند روز دیگر به طور کامل می شکند

پروژه MIDAS

تصویری که در بالا می بینید، شکافی ست که در کوه یخ لارسن C واقع در قاره ی قطب جنوب ایجاد شده است.

شکاف موجود در کوه یخ عظیم لارسن C همچنان به شکافته شدن بیشتر ادامه می دهد. محققان پروژه ی MIDAS که تاثیرات گرم شدن کره زمین را ردیابی می کند گزارش داده که این ترک بین ۲۵ ام ماه می تا ۳۱ ام می، تا ۱۷ کیلومتر رشد کرده است.

ترک به سمت آب شکاف برداشته و در فاصله ی ۱۳ کیلومتریِ لبه ی فلات است. این ترک می تواند در فاصله ی چند روز به لبه برسد. اگر این اتفاق بیافتد، یکی از بزرگترین کوه های یخی که تاکنون گزارش شده به اقیانوس خواهد افتاد.

محققان می گویند: « به نظر می آید که کار خاصی برای جلوگیری از جدا شدن کوه یخ به طور کامل نمی شود، انجام داد.»

بعد از جداشدن تا این اندازه، دیگر فلات ثبات نخواهد داشت. همان تجربه ای که در سال ۲۰۰۲ داشتیم و به شکستن کوه یخ لارسن B منجر شد، دوباره اتفاق خواهد افتاد. در آن سال بعد از ترک برداشتن تکه ی عظیمی از یخ جدا شده و وارد اقیانوس شد.

لینک گزارش پروژه MIDAS 

در عکس زیر می توانید محل این کوه یخ و عظمت آن و میزان بزرگی اش پی ببرید :

در تصویر بعدی می توانید از زاویه ای بهتر این ترک طولانی را ببینید :

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.