محققان کشف کرده اند که چگونه مغز چهره ها را تشخیص می دهد

موسسه تکنولوژی کالیفرنیا

دانشمندان در موسسه تکنولوژی کالیفرنیا نسخه ی عینی ایده آلی از چهره های انسانی ساخته اند که آنها را به میمون ها نشان داده اند و سیگنال های مغزی حیوان را ضبط نموده اند. دوریس تائو محقق اصلی این مطالعه می گوید کار او یکی از مشکلات غیر قابل ردیابی علم اعصاب را حل کرده است. « اینکه مغیز چگونه چهره ها را تشخیص می دهد.» او همچنین اعتقاد دارد که این اثبات تجربی روزی کاربردی عملی در مباحث قضایی داشته باشد که در آنجا « فرد بتواند چهره ی مجرم را با آنالیز کردن فعالیت مغزی قربانی بازسازی کند.»

در این مطالعه به دو میمون رزوس تصاویری از چهره های انسانی نمایش دادند. با استفاده از تصویرسازی تشدید مغناطیسی کاربردی، محققان بخش هایی از مغز را که زمان دیدن چهره روشن می شود، ضبط کردند و روی آن بخش ها تمرکز کردند تا ببینند سلول های چهره چه کاری انجام می دهند. محققان دوباره یک دسته متشکل از ۲۰۰۰ چهره ی انسانی با خصوصیات مختلف مثل فاصله میان چشم ها و نوع خط مو برای میمون ها فراهم کردند تا ببینند.

محققان سپس الکترودهایی در مغزهای میمون های رزوس جاسازی کردند تا عملکرد رشته های مغزیِ (نورون) جدا را نسبت به تفاوت های چهره مقایسه کنند. این تیم در مجموع ۲۰۵ نورون در دو میمون ضبط کردند که هر کدام به یک ترکیب خاص از پارامترهای چهره واکنش می داد. نتایج این تحقیق در مجله نیچر چاپ شده است که لینک آن در انتهای مقاله موجود است و تصویر آن در زیر قابل مشاهده است

سیگنال ها از تعداد آن اندازه اندک از سلول ها می تواند اطلاعات کافی کدگذاری کند تا قادر باشد که تشخیص دهد یک چهره ی جدید در برابر مغز قرار گرفته است. و زمانی که محققان دانستند که چه سلولی به چه خصوصیتی از چهره واکنش می دهد، توانستند به میمون ها یک چهره جدید نشان دهند، فعالیت سلولی را ضبط کنند و چهره را دوباره دقت بسیار بالایی بازسازی کنند. تصویر بالا مقایسه تصاویر را نشان می دهد. تصویر بازسازی شده صرفا بر پایه ی کاری که رشته های عصبی انجام می دادند، بازسازی شد.

لینک مقاله علمی

لینک مقاله در مجله نیچر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.