مهندسان MIT پیشرفت زیادی در تولید گیاهانِ شبتابی کرده اند که به صورت زیستی در تاریکی می درخشند. با تزریق نانوذرات خاصی به درون برگ های گیاهِ شاهیِ آبی، تیم محققان گیاه را به شکلی تحریک کردند که برای تقریبا 4 ساعت نور می داد.
ادامه مطلب ...
مریخ در منظومه شمسی معادل یک نوجوانی ست که لباس چریکی پوشیده است که سطحی دارد پر از بیشمار لکه و گودال که در اثر برخورد با شهاب سنگ، سیل و آتشفشات به وجود آمده اند. اما دانشمندان یک چاله ی جدید کشف کرده اند که دقیقا نمی توانند متوجه دلیل آن بشوند.
ادامه مطلب ...
دانشمندان تاکنون 2 میلیون گونه زیستی در جهان تشخیص داده اند، اما هنوز میلیون ها تعداد از آنها برای کشف شدن باقی مانده اند. هر ساله حدود 18000 گونه زیستی جدید کشف می شوند. معمول ترین آنها حشرات هستند؛ پستانداران و گیاهان هم در لیست ظاهر می شوند اما بسیار به ندرت. در اینجا 10 عدد از گونه های زیستی…
ادامه مطلب ...