مرور رده

ستاره شناسی

شکار امواج گرانشی رو به جلو پیش می رود. یک یک نشانگر مخصوص استفاده در فضا با نام آنتن فضایی تداخل سنج لیزری یا لیزا (LIZA) برای یک ماموریت در برنامه علمی آژانس فضایی اروپا انتخاب شده است.
ادامه مطلب ...
مریخ در منظومه شمسی معادل یک نوجوانی ست که لباس چریکی پوشیده است که سطحی دارد پر از بیشمار لکه و گودال که در اثر برخورد با شهاب سنگ، سیل و آتشفشات به وجود آمده اند. اما دانشمندان یک چاله ی جدید کشف کرده اند که دقیقا نمی توانند متوجه دلیل آن بشوند.
ادامه مطلب ...
برای اولین بار محققان در دانشگاه کیلی اتمسفری را در یک سیاره شبه زمینی به نام Gliese 1132b کشف کرده اند که حول ستاره ای کوتوله به نام GJ1132 می چرخد. سیاره در فاصله ی 36 سال نوری از زمین در جنوب صورت فلکی Vela ست و قطر تقریبی 1.4 برابر زمین و جرمی 1.6 برابر دارد.
ادامه مطلب ...