مرور رده

فیزیک

از کجا می دانیم که جهان در حال سرعت گرفتن است؟

جهان در حال انبساط است. مهم نیست که در کدام کهکشان باشید، همه ی دیگر کهکشانان در حال فاصله گرفتن از شما هستند. خب اگر کنجکاو هستید، تلسکوپ تان را به اندازه ی کافی به نقاط دور جهتگیری کنید. متوجه می شوید که همه جا در کیهان از همه جا در کیهان فاصله می گیرد.
ادامه مطلب ...