دانشمندان ماده ای ساخته اند که هر پوستی را بدون خورشید برنز می کند و ریسک سرطان را نیز کاهش می دهد

یک ماده شیمیایی درست شده است که آزادسازی ملانین، رنگدانه ی تیره در پوست، را بدون نیاز به حمام آفتاب یا تغییر ژنتیکی انجام می دهد. براساس آنچه محققان می گویند، ماده شیمیایی می تواند این کار را حتی برای آن پوست هایی را که در زیر نور خورشید به دلیل کمبود ملانین به جای برنز صورتی می شوند هم انجام دهد.

مردمی که پوستی تیره دارند به صورت عمومی کمتر در معرض صدمات ماوراءبنفش قرار دارند و در نتیجه ریسک پایین تر در ملانوما دارند. ( ملانوما مرگ بار ترین شکل سرطان پوست است که به دلیل حضور مقادیر زیاد ملانین ایجاد می شود.) محققان می گویند که ماده ای که تولید کرده اند، می تواند یک سری واکنش های پشت سر هم که هنگام قرار گرفتن در معرض خورشید انجام می شوند و تولید ملانین در سلول های پوستی می کنند را راه می اندازند. ملانین بیش از ۹۹.۹ درصد از اشعه ماورا بنفش خورشید را جذب می کند و در نتیجه صدمات به سلول ها را محدود کرده و در مقابل سرطان پوست آنها را محافظت می کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.