دی اکسید کربن زمین به تازگی از مرز ۴۱۰ PPM گذشت. (برای اولین بار در تاریخ)

رصدخانه ماونا لوا در هاوایی - Mauna loa

در ۱۸ آپریل رصدخانه ی ماونا لوآ در هاوایی سطوح کربن در اتمسفر را ثبت کرده که برای اولین بار در تاریخ از ۴۱۰ اتمسفر گذشته است. سال گذشته زمانی که سطح دی اکسید کربن در اتمسفر زمین در ۴۰۰ PPM بود ، دانشمندان پیش بینی کردند که مقدار ۴۱۰ PPM به زودی خواهد رسید.

در حالی که ال نینو و دیگر فاکتورهای طبیعی، دی اکسید کربن بیشتری تولید کرده اند که به اتمسفر رفته است. کلایمت سنترال (Climate Central) اشاره می کند که این گزارش های جدید اکثرا به خاطر سوزاندن سوخت های فسیلی توسط انسان ایجاد می شود که در نهایت مقدار دی اکسید کربن را در این حد خلق می کنند.

پیتر تانس که یک دانشمند جوی در موسسه ی National Oceanic and Atmospheric است می گوید که نرخ افزایش تنها زمانی پایین می رود که انتشار کم شود. با اینحال دی اکسید کربن همچنان بالاتر خواهد رفت. گرچه آرام تر. او اضافه می کند که اگر انتشار به نصف کاهش یابد، سطح دی اکسید کربن اتمسفر کاهش می کند. اما با اینحال اثرات تغییرات آب و هوایی تا قرن ها در آینده ادامه خواهد یافت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.