انسان ها هزارسال دیگر به چه شکل درخواهند آمد

تمامی حیات روی زمین به طور دائم در حال تکامل است. و انسان ها نیز به عنوان یکی از گونه های زیستی، در حال تکامل اند. در ۱۳۰ سال گذشته انسان ها در قدشان یک ترقی کرده اند، پس در ۱۰۰۰ سال اینده ما بسیار بلندتر خواهیم شد.

همچنین در ۴۰۰۰۰ سال بعد، هزاران ژن ما تکامل پیدا کرده است. با ابزارهای تغییر ژنی مانند CRISPR ، ما ممکن است بتوانیم ژن هایمان و DNA مان را تا حدی کنترل کنیم که خود را نسبت به بیماری ها ایمن کنیم و حتی تاثیرات پیرشدن را معکوس کنیم.

انسان ها همچنین به اندازه ای پیشرفت های تکنولوژیکی کرده اند که ممکن است با ماشین ها ترکیب شوند و سلامت شان و قابلیت دیدن و شنیدن شان را بهبود بخشند. همچنین ما ممکن است شروع به سکونت در دیگر سیارات کنیم.

این ویدیو را ببینید که Teck Insider در آن توضیح می دهد که چگونه انسان ها تکامل خواهند یافت و در هزار سال آینده متفاوت به نظر خواهند رسید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.