بدون میدان مغناطیسی، زمین قیامت می شد!

فاصله ی مناسب زمین از خورشید، اتمسفر دارای آب، دسترسی به مقادیر فراوانی از اکسیژن، و آب مایع در سطح سیاره خصوصیاتی هستند که زمین را می سازند، یک زندگی قابل دوام را می سازند. اینها چیزهایی ست که ما از بر کرده ایم. اما همه ی این خصوصیات نابود می شد اگر زمین سپر مغناطیسی نداشت!

دانشمندان چندسالی ست که دریافته اند که بسیاری از سیارات فراخورشیدی که در منطقه ی کمربند حیات قرار دارند — منطقه ای که فاصله ی مناسبی از خورشید دارد، مثل زمین — احتمالا سپر مغناطیسی خود را از دست داده اند و در نتیجه ی آن در معرض تابش های آسیب زننده ی خورشید قرار گرفته اند. ناهید و مریخ دارای سپر مغناطیسی نیستند. باور بر این است که اتمسفر مریخ توسط بادهای ستاره ای بعد از خالی شدن سپر مغناطیسی اش نابود شده است و در مورد ناهید باور بر این است که زمانی اقیانوس هایی داشته در اثر پدیده ی گلخانه ای خشک شده اند.

آب می تواند توسط بادهای ستاره ای از سیاره به بیرون پرتاب شود اگر سیاره دارای سپر مغناطیسی قوی نباشد. مریخ و ناهید دارای میدان مغناطیسی نیستند و بادهای ستاره ای کل اتمسفر مریخ را با خود برده اند و در ناهید آنچه بیشتر مانده دی اکسید کربن است که آن را طبق نظر جورج زولواگا از دانشگاه آنتواکیا در کلمبیا سمی می کند.

میدان مغناطیسی زمین از هسته ی مرکزی توسعه می یابد تا جایی که به بادهای خورشیدی می رسد، جریان دائمی ذرات باردار از خورشید که در منظومه شمسی انتشار می یابند. این میدان مغناطیسی بیشتر این ذرات را ( بادها و تابش ها را)به بیرون دفع می کنند و اجازه به نفوذ در اتمسفر زمین نمی دهند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.