مطالعات نشان می دهد که جبه زمین به اندازه اقیانوس ها آب دارد!

موسسات تحقیقاتی در ژاپن و آلمان

محققین وابسته به موسسات تحقیقاتی ژاپنی و آلمانی مدارکی بدست آورده اند که نشان می دهد مرکز جبه ی زمین به اندازه ی اقیانوس های این سیاره آب دارد. در این مطالعه که در مجله پیشرفت های علمی (Sciense advances) انتشار یافته است، محققان نوشته اند که بالاتری بخش و بخش پایینی نزدیک به هسته نسبتا آبی ندارند چرا که مواد معدنی قالب در آنجا « اولیوین و بریجمنیت» قابلیت ذخیره سازیِ آب محدودی دارند.

با این حال لایه ی میان آنها ( ناحیه ی گذار جبه MTZ) در ۴۴۰ تا ۶۶۰ کیلومتری زیر سطح زمین، می تواند مقادیر عظیمی از آب داشته باشد چرا که مواد معدنی  وادسلیت و رینگوودیت (wadsleyite , ringwoodite) در آن قالب است و می توانند مقادیر زیادی آب نگه دارند.

گرانروی (وسکوزیته) ناحیه ی مرکزی جبه پایین تر از بخش بالایی و پایینی جبه است. با استفاده از این اطلاعات، تیم تحقیقاتی شرایط شبیه جبه را در آزمایشگاه شبیه سازی کرد. آنها رینگوودیت سنتز شده تولید کردند تا نمایانگر جبه مرکزی باشد، محققان سپس پویاییِ جابه جاشدگی را اندازه گیری کردند تا پی به گرانروی ببرند و سپس به رینگوودیت آب اضافه کردند تا گرانروی آن کاهش یابد و به حد اندازه گیری ها از جبه واقعی برسد. با تنظیم آب اضافه شده به جبه ی سنتز شده و محاسبه ی تغییرات در گرانروی، محققان قادر بودند تا تخمین بزنند که چقدر این مواد معدنی دارای آب هستند.

پس با استفاده از این اطلاعات محاسبه کردند که کل جبه ی مرکزی چقدر آب دارد و به این نتیجه رسیدند که « تقریبا معادل با تمام آب های موجود در اقیانوس های جهان است.»

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.