این جای برخورد یک گلوله نیست. این مریخ است!

ناسا

مریخ در منظومه شمسی معادل یک نوجوانی ست که لباس چریکی پوشیده است که سطحی دارد پر از بیشمار لکه و گودال که در اثر برخورد با شهاب سنگ، سیل و آتشفشات به وجود آمده اند. اما دانشمندان یک چاله ی جدید کشف کرده اند که دقیقا نمی توانند متوجه دلیل آن بشوند.

این یک چاله ی بسیار عظیم است که به باور دانشمندان صدها متر عرض دارد و از بیشتر حفره های روی قطب جنوبی مریخ پهن تر است. این حفره به تازگی توسط ماهواره ی Reconnaissance مشاهده شده که تاکنون ۵۰,۰۰۰ دور به دور سیاره ی سرخ چرخیده است. حفره در منطقه ایست که ظاهرش به زمینی شبیه به پنیر سوییسی تشبیه شده است. اینجا در دریای دی اکسید کربن منجمد، خورشید تابستانی بخش هایی از آنچه یخ زده را به فاز گازی تبدیل می کند و به نظر نمی آید که یخی در انتهای حفره قرار داشته باشد.

ناسا می گوید که این می تواند یک دهانه ی اتشفشان تحت فشار باشد. براساس نظر نشریه اینورس بهتر است که در آنجا به عنوانی مکانی مناسب به دنبال نشانه هایی از حیات در مریخ بگردیم. اما اینکه بتوانیم آنجا را بگردیم یا نه هنوز پا در هواست یا بهتر از بگوییم پا در فضاست.

با آنکه ناسا امید دارد که در یک یا دو دهه ی آینده انسان ها را به فضا بفرستد، با این حال برنامه ی اکتشاف در مریخ در مسیر سقوط قرار گرفته است. ناسا بعد از گردشگر ۲۰۲۰ در مریخ هیج برنامه ی دیگری ندارد و هیچ راهی برای برگرداندن نمونه ها به زمین نیز ندارد، یا اگر ماهواره هایشان که دو دهه عمر دارند دچار مشکل شوند؛ راهی برای مخابره به زمین ندارند.

لینک منبع علمی- ناسا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.