ماهواره تریو قرار است امواج گرانشی را از فضا شکار کند

آژانس فضایی اروپا

شکار امواج گرانشی رو به جلو پیش می رود. یک یک نشانگر مخصوص استفاده در فضا با نام آنتن فضایی تداخل سنج لیزری یا لیزا (LIZA) برای یک ماموریت در برنامه علمی آژانس فضایی اروپا انتخاب شده است.

لیزا از سه نشانگر مشابه که در یک حالت مثلثی تنظیم می شوند، تشکیل یافته و در فضا پشت سر زمین در مداری به دور خورشید خواهد چرخید. فضاپیما از لیزرهایی برای تشخیص تغییرات در فاصله میان هر ماهواره استفاده می کند. این تغییرات مسیر امواج گرانشی را نشان می دهند، امواجی که ناهمواری هایی در فضازمان هستند که اجرام عظیم مثل سیاهچاله ها هنگام حرکت از خود به بیرون می دهند.

این فضاپیما در ابتدا به عنوان ماموریتی مشترک میان ESA و NASA بود اما ناسا در سال ۲۰۱۱ به دلیل مشکلات مالی از آن بیرون آمد.در دسامبر ۲۰۱۵، ESA یک ماهواره ی تکی به نام مسیریاب لیزا را برای تست مفهومی به فضا فرستاد و این تست به بهترین نحو نتیجه داد.

علاقه به لیزا در سال ۲۰۱۶ بعد از آنکه نشانگرهای LIGO در زمین اعلام کردند که امواج گرانشی را مشاهده نموده اند، رو به افزایش گذاشت. لیگو برای حالت شکست ناشی از جرم های بسیار چگال مثل به هم خوردن ستاره های نوترونی یا سیاهچاله ها مناسب است.

از طرف دیگر لیزا به برخورد جرم های بسیار بالا حساس است مثل سیاه چاله های بسیار بزرگ که هسته ی بسیاری از کهکشان ها هستند.

طراحی و هزینه ی ماموریت همچنان در حال تکمیل است. اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، پرتاب آن در سال ۲۰۳۴ خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.