۳ تغییر ژنتیکی که می توانند انسان را به ابرانسان تبدیل کند

دی ان ای شما همه چیز را درباره ی شما کنترل می کند و تغییرات کوچکی در آن می تواند به تغییرات بزرگی در چیزهایی مثل قدرت و سرعت تبدیل شود. در اینجا هنک گرین درباره ی سه تغییر ژنتیکی صحبت می کند که به مردم اجازه می دهد تا توانایی های ابرانسانی داشته باشد.

۱- تغییر در ژن MSTN –  به شما کمک زیادی در زمینه ی حجم ماهیچه و زور می کند بدون آنکه نیاز باشد تا ورزش های سنگین انجام دهید

مولکول های متفاوتی بر روی اینکه چگونه بافت ماهیچه ای شما رشد می کند تاثیر می گذارند از جمله ماهیچه های وابسته به استخوان بندی. و میوستاتین (یک پروتئین) یکی از این مولکول هاست و از آموزش ها در یک ژن به نام MSTN سر هم بندی شده است.  میوستاتین رشد ماهیچه را محدود می کند و اطمینان حاصل می کند که ماهیچه های شما خیلی بزرگ نشوند. با این حال یک تغییر در ژن MSTN روشی را که آموزش های ژنی استفاده می شوند تا میوستاتین را بسازند تغییر می کند و یا باعث می شود که ژن دیگر میوستاتین نسازد یا پروتئین هایی که کارایی داشته باشند نسازد.

بدون میوستاتین، بافت ماهیچه ای شما بزرگتر می شود و بسیار بیشتر از حالت عادی تفکیک خواهد شد که به شما کمک زیادی در حجم ماهیچه خواهد کرد و بدون ورزش سنگین زور زیادی به شما خواهد داد.

علاوه بر آن، این موضوع نیز کشف شده که تغییر در این ژن باعث بزرگ شدن بیش از حد ماهیچه مربوط به میوستاتین می شود و این وضعیتی ست که مردم ( حتی کودکان) را شبیه به بدنسازان دارای تفکیکی ماهیچه ای زیاد می کند، و هیچ مشکل سلامتی هم برای افراد در بر ندارد.

۲- تغییر در ژن ACTN3 : تحمل ماهیچه را تقویت می کند و به شما انفجاری از قدرت و سرعت می دهد.

شما ژنی دارید به نام ACTN3 ( یا ژن ورزش ) و یک پروتئین در ماهیچه ی اسکلتی وجود دارد به نام آلفا-آستینین-۳ (Alpha-actinin-3) که با آن کدگذاری شده است. آلفا-آستینین- ۳  کشش ناگهانی بافت ماهیچه را کنترل می کند. ماهیچه هایی که زمان انقباض سریع دارند و به شما انفجارهایی از نیرو می دهند. آنها به شما کمک می کنند که خیلی سریع بدوید.

اگر همه ی ما این ژن را داریم، چرا نتوانیم مثل حسین بولت سریع بدویم؟ مشخص شده است که بیشتر ما یک نوع تغییر به سمت ناکارامدی در ژن ACTN3 داریم، و در نتیجه ما پروتئین های آلفا-آستینین-۳ که کارآمد باشد نداریم. محققان می گویند که برخی از دوندگان سرعت و ورزشکاران قدرتی حداقل یک کپی کارآمد از این ژن را دارند.

۳- تغییر در ژن LRP5 باعث بزرگ شدن طول استخوان می شود و آن را عملا غیرقابل شکستن می کند.

ژن LRP5 چگالی معدنیِ استخوان را مدیریت می کند و این طور شناخته شده که بخشی از مسیر علامت دهی Wnt ست که یک مسیر علامت دهی ست که روشی را که سلول ها و بافت ها توسعه می یابند را تحت تاثیر قرار می دهد. یک تغییر در این ژن می تواند باعث شود که پروتئین «لیپوپروتئین غلظت پایین مربوط به دریافت کننده پروتئین ۵» برخی مسیرهای علامت دهی را روی سلول های استخوان شما آغاز کند که باعث شود آنها چگال تر و توده ای تر شوند – شرایطی که به آن اوستئوسکلروسیس (Osteosclerosis) و هایپروستوسیس (Hyperostosis) می گویند.

هر کس این تغییر ژنتیکی را داشته باشد، دیگر نیاز نیست نگران شکستگی دست یا جمجمه باشد چرا که برخی اوقات تغییر باعث می شود که استخوان عملا غیرقابل شکستن باشد. همچنین یک تغییر ژنتیکی از این نوع می تواند باعث هایپروستوسیس خیلی بالا شود و در نتیجه به رشد بسیار سریع استخوان بیانجامد مثل جاییکه جمجمه ی شما به مغز فشار می آورد یا استخوان های شما عصب هایتان را در تنگنا قرار می دهند. ویدیو زیر را ببینید:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.