این درختان می دانند که کجای زمین هستند!

دانشگاه پلی تکنیک کالیفرنیا

اکثر درختان مستقیم رشد می کنند، اما درخت کاج cook به شکلی دیگر خم می شود. یک مطالعه جدید آشکار کرده که این درخت هر جا که رشد کند به سمت خط استوا خم می شود. برای اولین بار متیو ریتر در دانشگاه پلی تکنیک کالیفرنیا نسبت به این درختان کنجکاو شد پس از آنکه هم در کالیفرنیا آنها را دید و هم در هاوایی. در هر دو جا این درختان به سمت جنوب خم شده بودند. اما زمانی که او برای محققان در ایترالیا سخنرانی داشت، شگفت زده شد.

در آنجا درختان کاج cook در جهت مخالف خم شده بودند. یک مطالعه روی ۲۵۶ کاج کوک در ۵ قاره انجام شده که به سرعت آشکار کرد که بیش از ۹۱ درصد آنها به سمت خط استوا خم می شوند و میانگین خم شدن آنها ۸ درصد است یعنی دو برابر خم شدن برج پیزا.

اما این درختان هر چه که آنها از مدار استوا دورتر باشند، بیشتر خم می شوند: یک درخت کاج کوک در جنوب استرالیا به اندازه ی ۴۰ درجه خم شده بود. ریتر می گوید : « به نظر می آید که درخت حس می کند که در کجای کره زمین قرار دارد. چنین چیزی تا به حال در هیچ گیاهی دیده نشده است، چه برسد به درخت. »

یک محقق دیگر نوشته است که محتمل است که درخت کاج کوک به سمت یک منبع نوری خم شده باشد، همان طور که بسیاری از گیاهان این کار را می کنند. اما در ادامه یک نوع نابه هنجاری از اینکه کشش جاذبه ی زمین آن را صاف کند، جلوگیری می کند.  محقق دیگری گفته که این خم شدن آنها ممکن است واکنشی باشد به « نور سالیانه، جاذبه، خاصیت مغناطیسی، یا هر ترکیبی از آنها

اما دلیل هر چه باشد، این پدیده از نظر علمی جذاب است و نشان می دهد که گیاهان به محیطشان به شکلی که ما نمی فهمیم واکنش نشان می دهند.

لینک منبع علمی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.