۵ راز کیهان که فیزیکدانان را تا به امروز به چالش کشیده

در ابتدای قرن بیستم بسیاری از دانشمندان فکر می کردند که هر چه در زمینه ی فیزیک هست فهمیده اند. البته تعدادی راز حل نشده باقی مانده بود، اما به نظر می آمد که همه ی آنها با اندازه گیری های بهتر قابل حل کردن هستند و تنها چند پیچ و تاب کوچک در آنچه تاکنون می دانستند خواهد انداخت. مشکل این بود که آن رازها به راحتی کنار نرفتند و نهایتا به راه حل های بنیادینی ختم شدند که درک ما از طبیعت را رقم می زنند.

همچنین با کشف چیزهای مهم و عظیم مثل نسبیت و مکانیک کوانتوم، ممکن است برخی اوقات اینگونه احساس شود که تنها مسائل کوچکی برای فیزیکدانان مانده که حل کنند. اما کیهان ما آن را قبول نمی کند. در اینجا SciShow پنج عدد از این رازها را که فیزیکدانان را به چالش می کشد و تلاش هایشان برای گشایش آن را تا به امروز به خود جلب کرده است، نشان می دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.