وبسایت فلافایل یک فروشگاه فایل است

و در زمینه خرید و فروش انواع فایل فعالیت می کند.

هدف فلافایل این است که انواع فایل های مورد نیاز

برای نیازهای مختلف و متفاوت کاربران را فراهم کرده

و با کمترین هزینه در اختیار آنان قرار دهد.